Blog

Neden Profesyonel Yönetim ?

Neden Profesyonel Yönetim

Çağımızın kaçınılmaz sosyo-ekonomik yapısı, ülkemizde Toplu Yapı (Konut Siteleri) sürecini başlatmıştır. Makro seviyede Kentsel Dönüşüm planları yapılmakta, projelendirilip uygulamakta, insanımızın daha güvenli, daha temiz, daha bakımlı, kendisini daha özel hissedeceği yaşam ve iş alanları oluşturulmaktadır. 

İnşaatlar, coğrafi (iklimsel) şartlara, firmanın mali yapısı ve profesyonelliğine göre 18-36 ay arasında tamamlanmakta ve sakinlerin oturumuna sunulmaktadır. Bu 2-3 yıllık inşaat sürecine nispeten, oturum süreci onlarca yıl sürmektedir. Bu oturum alanları bazen birkaç daireden bazen yüzlerce hatta binlerce daireden oluşmaktadır. Böylece bu yaşam alanları, ortak ihtiyaçlar ve giderler o kadar genişlemiştir ki özellikle hizmetler boyutuyla küçük bir kent, mali boyutuyla orta halli birçok ticari işletmenin karını aşacak boyutlara gelmiştir. 

Bu haliyle siteler detaylı mali, hukuki, idari, sosyal boyutlu resmi – idari işlem ve hizmetlere ihtiyaç duymuş, Kat Mülkiyet Kanunu (KMK) ‘nun ilgili maddeleri gereğince seçilen Yönetici / Yönetim Kurulu asıl işleri ile ilgilendiğinden, yöneticiler, Sitenin Yönetimini bu konuda tecrübe ve eğitimi olmayan genelde emekli kişiler aracılığı ile yürütme yolunu seçmişlerdir. 

Boyutu itibariyle büyük sitelerde, bu yönetim zafiyetinden dolayı kültür ve yaşam tarzı farkından kaynaklanan çeşitli sürtüşmeler olmakta, konu kısa sürede şiddetin de içinde bulunduğu adli boyuta taşınmaktadır. 

Yine Toplu Yapı Yönetimlerinin, tüzel kişiliği olmamasından dolayı vergi detay mevzuatında yoruma açık farklı farklı istisna uygulamalara, sonrasında da ilgili kanunlara muhalefet dolayısı yönetimlerden ziyade özel kişiliği dolayısı ile her bir kat maliki hakkında ayrı ayrı hukuki-kanuni işlem yapılmaktadır. 

Konut ve İş Siteleri idari olarak, mali-hukuki-idari-sosyal boyutu dolayısı ile detaylandırılmış kanun / mevzuatta hakim profesyonellere, Site Yönetimlerinin işveren vekil ve işçilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu sertifika programı yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, Siteler (Toplu Yapılar) için Yönetici /Deneticilere, Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerine, Profesyonel Site Yöneticilerine, konunun hukuki-mali-idari ve sosyal boyutlarında bilgilendirme ve güvenlik-temizlik-peyzaj-teknik bakım gibi saha hizmetlerinde personel – malzeme – eğitim-prosedür dörtgenli optimal uygulamalar yapabilme becerisi kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.