Blog

Apartman Yöneticisi Nelerden Sorumludur?

Apartman Yöneticisi Nelerden Sorumludur?           

Toplu konut ve çok katlı yaşamın artması ile birlikte hayatımıza giren apartman yöneticiliği konusunda önemli ve mutlaka bilinmesi gereken kural ve kanunlar vardır. Bu konuda çıkartılmış bulunan kat mülkiyeti kanunu apartman yöneticiliği ile ilgili tanımlamalar yapar. Toplu konutlarda en çok konuşulan konulardan biri apartman yöneticisi nelerden sorumludur? Sorusu olmaktadır.

Apartmanlarda kat malikleri tarafından en az bir yıllığına seçilen apartman yöneticilerinin yerine getirmeleri gereken bir takım görev ve sorumlukları bulunur ve bunlar hayati önem taşır. Çünkü apartman yöneticisi kanun gereği, kat maliklerine yani apartman sakinlerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu tutulurlar.

Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Apartman yöneticiliğinin bir binada gündeme gelmesi için kanunen o binada en az 8 bağımsız bölümün yani en az 8 dairenin bulunması zorunluluğu vardır. Binanızda sekizden daha az daire varsa yöneticilik faaliyetlerinde bir zorunluluk bulunmaz.  En az bir yıllığına seçilen apartman yöneticisi nelerden sorumludur? Apartman yöneticisi hangi işleri yapar bunlarında bilinmesi gerekir zira bu hususlar ilgili kanun ve yönetmeliklerle sabit hale getirilmiştir.

Kat mülkiyeti kanununa göre, apartman yöneticisi olarak görev alan kişilerin yapacağı çalışmalar, sorumlulukları, apartman sakinlerine karşı sorumlulukları, devlete karşı sorumlulukları ve üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları bulunur.

Apartman yöneticileri görevlerini yasal zorunluluktan alırlar ve iş ve işlemlerini de Kat Mülkiyeti Kanununa göre yürütürler.

İlgili kanunun 35. Maddesine göre görevleri belirlenen apartman yöneticilerinin sorumlulukların da belirtilmiştir. İlk olarak apartman genel kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasına karşı sorumlu olan apartman yöneticilerinin kat maliklerinin haklarının korunması, güvenliğinin sağlanması, bazı ortak yasal zorunluluklarının yerine getirilmesi, sigorta işlemleri, apartmana ait bulunan paraların şeffaflık ilkesine göre yönetilmesi gibi pek çok sorumluluğu vardır.

Apartman yöneticisinin sorumlulukları nelerdir?

Kendisine emanet edilen apartmanın ve bu apartmana ait olan maddi ve manevi değerlerin korunmasına, iş ve işlemlerin yürütülmesinde görevli olan apartman yöneticisi nelerden sorumludur?  Ana gayrimenkul denilen apartmanın bütünlüğünü ilgilendiren ve ortak kullanım alanları olan tüm yapıların korunması, bakım ve onarımlarının zamanında ve eksiksiz yapılmasıdır.

Ayrıca temizlik, çöp alımı, varsa kapıcının sigorta, maaş ve tazminat işlemlerinin yürütülmesi, apartman aidatlarının toplanması, toplanan aidatlardan usulüne göre harcamalar yapılarak şeffaflık ilkesi gereği bilgilendirmelerin yapılması da apartman yöneticilerinin sorumlulukları arasındadır. Bu konuda apartman yönetimi için firmamızdan destek alabilirsiniz.