Bina Yönetim Sistemi

Mersin’de, apartman, bina, site yönetimi konularında bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bu sayede profesyonel hizmet alabilirsiniz.

Bina Yönetim Sistemlerine Profesyonel Yaklaşım

Bir ya da birden çok binadan oluşan apartman ve sitelerin problemleri ile ilgilenmek, düzenli işlerinin yapılmasını sağlamak bina yönetim sistemlerine profesyonel yaklaşım geliştirmekle mümkün olmaktadır. Herkesin ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için, çalışanın maaşı ve sigortasından, genel temizliğe, çevre bakımından boya ve badana işlerine, otoparktan diğer ortak kullanım alanlarına kadar her işin profesyonel site yönetimi oluşturularak, kanunlarda geçen cezai yaptırımlarla muhatap olmadan halledilmesi gerekir.

Kalabalık yerleşim yerlerinde düzeni sağlamak gerçekten de zor iştir. Her daire sahibinin makul isteklerine karşılık verebilmek, yerine getirilemeyecek taleplerin uygun lisanla reddedilmesi ve gerekçesinin belirtilmesi başlı başına sabır ve sükunetle yapılması gereken işlerdir. Bu işlerin yapılmaması veya ihmal edilmesi durumlarında kat mülkiyeti kanununda ve sosyal güvenlik yasasında belirtilen yaptırımlar, özellikle site yönetiminden sorumlu olanları ciddi külfetlerle karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu yüzden son zamanlarda bina yönetim sistemlerine profesyonel yaklaşım sergileyen firmalarla bağlantıya geçip, site yönetimini güvenilir ellere teslim etmektedirler.

Apartman Yönetimi

Büyükşehirlerde yükselip giden binalar çeşitli sorunları da beraberinde getirmekte, genel problemlerin yanı sıra apartman yönetimini ilgilendiren özel sorunlar da çözüm beklemektedir. Özellikle son zamanlarda şehirleşme kültürünün artması, yoğun iş trafiği, hayat standartlarının daha iyi olabilmesi adına hanelerde birden fazla kişinin çalışmak zorunda kalması, insanların apartmanlarında ve evlerinde ekstra problemler ile uğraşmak istememesi sonucunu doğurmaktadır. Bu yoğun tempoda kendi iş hayatındaki stresin yanı sıra, ebeveynlerin ailenin tüm fertlerinin okul, servis, özel kurslar gibi farklı yerlerde geçirdikleri vakitler kendi dairelerine bile vakit ayıramamalarına neden olmaktadır.

Tüm bu sebepler dahilinde apartman yönetimini ve getireceği sorumlulukları pek kimse sahiplenmek istemez. Böyle durumlarda tüm kat maliklerinin onayı ile profesyonel site yönetimi alanında hizmet veren firmalara rağbet artmaktadır. Tüm hukuki sorumluluğu alabilen, kendine güvenen ve apartman yönetimi konusunda uzman profesyonel kadrolar, herkesin rahat etmesini sağlamaktadır. Görevlendirme süresinin sona erdiği zamanlarda, tüm gelir-gider tablolarını, yapılan harcamalara ait makbuz, fatura ve dökümanları site genel kuruluna sunabilen profesyonel site yönetimi uzmanları işlerini kat mülkiyeti kanunu ile diğer yasal dayanaklara uygun olarak yapmaktadır.

Hızla büyüyen şehirlerde müstakil evler yerine arsadan daha fazla faydalanılmasını sağlayan apartmanlar yapılmaktadır. Apartman sayısı arttıkça, konut sahiplerinin beklentileri de artmaktadır. Bu beklentilere karşılık verecek apartman yöneticiliği sistemi tüm kat maliklerinin toplu yaşam merkezlerindeki isteklerini yerine getirmek için lazım olan bir sistemdir.

Tüm daire sahiplerinin kendi başlarına hareket ettiği, ortak kuralların belirlenmediği, herkesin kullandığı ortak alanların düzenlenmediği bir apartmanda sorunlar çığ gibi büyür. Bu yüzden gücünü kanunlardan ve ilgili yönetmeliklerden alan apartman yöneticiliği tam bir profesyonel hava içinde yürütülmelidir.

Anne, baba ve çocuklardan oluşan, büyük bir aile niteliği taşıyan apartmanlarda komşuluk ilişkilerinin eski tip yerleşim yerlerindeki komşuluk ilişkileriyle aynı olduğu söylenemez. Biraz daha resmi ilişkilerin yürütüldüğü apartmanlarda, bu resmi havayı daha samimi ve dayanışma içeren bir yapıya dönüştürmek apartman yöneticisinin işidir. Periyodik olarak toplanarak, ortak bir amaca hizmet ederek daha yaşanılacak bir çevre oluşturmanın kilit yolu apartman yöneticiliğinden geçmektedir.

Bina, Apartman Kuralları

İnsanların yerleşik hayata ilk geçtikleri zamandan bu yana, her zaman beraber, barış içinde problemsiz yaşamalarını kolaylaştıran bir dizi kurallar konmuştur. Zamanın ruhuna uygun bir şekilde belirlenen bu kurallar, çağlar geçtikçe değişmiş, günümüze yaklaştıkça da yeni dönemin özelliklerine uymak zorunda kalmıştır. Bir arada yaşayan insanların oluşturduğu ilk yazısız kurallardan, şimdiki yazılı kanunlara kadar geçirile süre medeniyetin göstergesidir.

Çağımızın kuralları insanların huzur içinde yaşamalarını hedefler. İnsanların yaşadıkları bina, apartman kuralları da huzurun ve belirli bir düzenin işaretidir. Kat mülkiyeti kanununda da belirtildiği üzere yönetim planı çerçevesinde oluşturulan bu kurallara uymak tüm kat maliklerinin sorumluluğudur. Kurallara uymamanın maddi ve manevi ciddi yaptırımları olmaktadır.

Bina, apartman kuralları genel kurulda değiştirilir ve herkese yazılı olarak ilan edilmelidir. Kat maliklerine yazılı olarak tebliğ edilen kurallar, apartman yönetimi tarafından sıklıkla denetlenmeli, kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli uyarılar yapılmalıdır. Herkesin ortak katılımıyla toplanan genel kurulda belirlenen ve çoğunluğun desteğini alan bina, apartman kuralları her yıl değiştirilebilir.