Blog

Apartman Yönetimi Nedir ?

Apartman Yönetimi

İnsanların barınma ihtiyacı gün geçtikçe önemli ölçüde artmıştır ve bu nedenle yeni yaşam alanlarının kurulmasının gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı çok katlı yapılar inşa edilmiştir.

İnsanlar da bu toplu yapılarda yaşamaya başlamışlardır ve bu yüzden toplu katlar (apartmanlar)da bir Apartman Yönetim kurulu oluşturulmaya başlanmıştır. Apartmanda apartman yöneticisi yok ise kat maliklerinden bir veya birkaçı yönetim oluşturabilir. Apartman yaşamında, kat malikleri olarak istesek de istemesek de belli dönemlerde apartman yöneticiliği yapmak durumunda kalabiliriz. Bu yönetim ile apartmana bir yönetici seçilir.

Bunun için öncelikle, bir adet Karar Defteri veya bir adet İşletme Defteri alınmalıdır.

Noterlikçe Apartman Yöneticiliği adına Tescil ettirilmelidir. Ve Yönetimin oluşturulması için bir toplantı bildirilmelidir. Hatta bir nüshası da apartmanın ilan panosuna asılmalıdır.

Yönetim Nedir?

Gelişmiş binalarda birçok insanın beraber yaşıyor olması, artık Apartmanların, Sitelerin , iş hanlarının, havaalanı, alışveriş merkezi gibi yerlerin emekli veya amatörler tarafından yönetilemeyeceğini göstermektedir. Batı Ülkelerinde olduğu gibi Profesyonel yönetim çağdaş bir ihtiyaçtır.

Bina yönetimini gerçekleştirmek için bazı kurallar ve kanunları iyi derecede bilmemiz gerekmektedir.

 • Anayasa
 • Kanunlar (Kat mülkiyeti kanunu)
 • Yönetmelik ve kararnameler
 • Yargıtay içtihatları
 • Özel sözleşmele
 • Örf ve adetler

Kanunlar ve yönetmeliklerin anayasaya aykırı olmadığı gibi taraflar arasında yapılan özel anlaşmalar da kanunlar, yönetmelikler de anayasaya aykırı olamazlar.

Yönetimin Değişmesi

Bir binanın yönetimi değişmiş olsa bile yapılan hizmetlerin kalitesi ve sürekliliği için yeni yöneticinin apartman hakkında bilgiler edinmesi ve belgelere sahip olması gerekmektedir.

 • Apartmanın yönetim planı
 • Kat malikleri hakkında genel bilgiler vs. (Telefon ve adres bilgileri, mal sahipleri ve kiracılar kimlerdir.)
 • Apartman personeli hakkında bilgiler
 • Apartman techizatları hakkında genel bilgi (jenaretör, asansör, diğer demirbaşlar)
 • Apartmanın yapılasl durumu hakkında bilgi
 • Apartmanın geçmiş döneme ait hukuksal durumlarının incelenmesi