Blog

Apartman Yöneticisi Seçimi Kaç Oyla Seçilir?

Apartman Yöneticisi Seçimi Kaç Oyla Seçilir?

Apartman yöneticisi seçimi apartmanda yaşayanların zorunlu ortak ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanması ve yürütülmesi için yapılmaktadır. Apartman sakinlerinin huzur içinde mutlu bir şekilde yaşamaları için apartman yöneticisi seçimi kaç oyla seçilir herkesin merak ettiği bir konudur. Seçim demokratik çerçevede yapılmaktadır. Yüzde elli artı bir oy ile yönetici seçilir.

Apartman içinde oluşabilecek herhangi bir eksiklik durumu olduğunda apartman yöneticisi çözüm bulmaya çalışır. Apartman yöneticisi sorunlara çözüm bulmaya çalışırken apartman sakinlerinin görüşüne de önem vermelidir. Apartman toplantılarında alınan kararlar çoğunluğun isteğine göre alınmaktadır. Apartman yöneticisi kendisine verilen görevi apartman sakinlerinin kararlarına göre yerine getirir.

Apartman Yöneticisi Seçimi 

Apartman yöneticisini seçmek  için apartman içinde en az 8 bağımsız bölüm bulunmalıdır. Yani en az 8 daire bulunmalıdır. Apartman yöneticisi seçimi toplantı yapılarak demokratik seçimle yapılmaktadır. Apartman yöneticisini seçmek için apartmanda kaç daire varsa daire sahiplerinin en az üçte birinin toplantıya katılımı sağlanmalıdır.

Toplantıya katılan apartman sakinlerine toplantı daveti en az 15 gün önce bildirilmelidir. Toplantıya katılan apartman sakinlerinin katıldığı toplantı demokratik bir çerçevede seçim yapılmaktadır. Toplantıya katılan apartman sakinlerinin çoğunluğunun oy kullandığı kişinin ve ya kişilerin apartman yöneticisi seçilmek için en az yüzde 51 oy almaları gerekmektedir.

Eğer toplantıda 3 ve daha fazla kişi aynı oranda oy almışsa yönetici kurulu oluşturulur. Apartman yöneticisi seçimi kaç oyla  seçilir pek çok kişi tarafından araştırılır. Kişi ya da kişiler hem fikir içinde ortak kararlar alırlar. Apartman yöneticisi veya yöneticilerinin daire sakinlerinin görüşlerine önem vermeleri gerekir. Daire sakinlerinin kararları doğrultusunda işbirliği içinde hareket etmek zorundadır. Böylece apartman sakinlerinin huzuru sağlanmış olur.

Apartman Yöneticisi Ne İş Yapar  

Mülkiyet Kanunu’nun 35.maddesince apartman yöneticisinin yapmakla sorumlu olduğu görevleri şunlardır;

  • Dairelerin korunması, bakımı ve onarımı için alınan kararları uygulamak.
  • Apartmanın ortak giderleri için alınan aidatları düzenli olarak toplamak.
  • Apartmanın ortak elektrik, merdiven temizliği, asansör bakımı ve tamiratı gibi işlerini daire sahipleri adına yaptırmaktır.
  • Daire sahiplerinin öneri ve tavsiyelerini dinlemek, şikâyetlerini dinlemek ve sorunlarını çözüme kavuşturmaktır.
  • Olağanüstü durumlarda apartman sakinlerini toplantıya çağırmaktır.
  • Apartman yöneticisi seçimi kaç oyla seçilir bu konuda bilgi verir ve apartman toplantılarında çoğunluğa göre alınan kararları uygulamaktır.
  • Apartman sakinleri tarafından toplantılarda alınan kararları ve yapılan harcamaları kayıt alına almak. Karar defteri oluşturmak.
  • Daire sahipleri arasında çıkan sorun ve uyuşmazlıklarda arabulucuk ve uzlaştırıcılık yapmak.

Apartman yönetimi hakkında profesyonel yardım almak için firmamızdan yardım alabilirsiniz.Formun Üstü