Blog

Apartman Yöneticisi Seçimi Kaç Yılda Bir Seçilir?

Apartman Yöneticisi Seçimi Kaç Yılda Bir Seçilir?

Toplu olarak çok katlı binalarda, sitelerde ve apartmanlarda oturan insanların hayatında en önemli olgulardan biri de apartman yöneticiliğidir. Apartman yöneticiliği önemlidir çünkü size ait olan evin bazı bölüm ve kullanım alanları ile ilgili tasarruf hakkı yöneticilere aittir.

Örneğin apartmanın son katında oturuyorsanız evinizin çatısı ile ilgili kendi başınıza karar veremez ve değişiklikler yapamazsınız. Ya da kapınızın hemen önünde yanan lambanın farklı bir renkte yanmasını isteyemezsiniz çünkü ortak kullanım alanlarıdır ve kararlar bir yönetim tarafından alınır ve uygulamaya konulur.

Yöneticiyi Kimler Seçer?

Dolayısı ile apartman yönetimi ve yöneticiliği önemlidirPeki, apartman yöneticisi seçimi kaç yılda bir seçilir? Yönetici kaç yılda değiştirilmesi gerekir? Mevcut yönetici yeniden yöneticilik yapabilir mi? Apartman yönetimi için apartman sakinlerinin çoğunluğunun katılımı ile her yıl genel kurul toplantıları yapılır ve bu toplantılarda yöneticinin kim olacağı konusunda kararlar alınır.

Seçilen yönetici olarak seçilen kişi görevi bir yıllığına teslim alır ancak bir sonraki sene yeniden yönetici olarak seçilmesinde bir sorun yoktur. Apartman yöneticisi seçimi kaç yılda bir seçilir? Sorusunun cevabı aslında bir yıldır.

Ancak seçilen yönetici görevi başındayken olağan dışı bir gelişme yaşandığında yıl bitmeden de yönetici seçimi için ikinci bir toplantı düzenlenebilir. Örneğin yöneticinin vefat etmesi, ciddi bir hastalığa yakalanması ve tedavi sürecinin uzaması, adli olaylar nedeni ile yöneticinin mahkûm edilmesi, yolsuzluk ve benzeri olumsuzlukların gündeme gelmesi ile birlikte yeniden ve yıl bitmeden yönetici seçimine gidilebilir.

Apartman sakinlerinin yüzde elliden bir fazlasının yani çoğunluğunu katılım ile her yıl yenilenen apartman yönetim kurulu toplantısında, kat malikleri eğer mevcut yöneticinin icraatlarından memnuniyet duymuşlarsa yeniden bir yıl daha yönetici olmasını isteyebilirler. Bu durumda yine apartman sakinlerinin oy çokluğu gerekecektir.

Apartman Yönetiminde Şeffaflık Önemli

İçinde parasal harcamaların olduğu her iş gibi apartman yöneticiliği de çok önemlidir ve tüm hesapların, harcamaların şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılması gerekir. Apartman yöneticisi, apartmanın banka hesabında biriken gelirleri, bunlarla yapılacak olan giderleri kalem kalem ilgili defterlere not etmeli, gerekli belgeleri mutlaka dosyalamalıdır. Apartman yöneticisi seçimi kaç yılda bir seçilir? Normal şartlarda her yıl yapılmalıdır. Bu konular ile ilgili firmamızdan destek alabilirsiniz.